Kindlustus

 • Varade kindlustamise eest hoolitseb Nord Varaliising (kui ei ole teisiti kokku lepitud)
 • Kindlustuskaitse kehtib kogu liisingu perioodil
 • Varapõhine lähenemine

Liisingute puhul soovivad pangad alati, et lepingu varad oleks kindlustatud. Meie Nord Varaliisingus, oleme teinud selle osa enda klientide jaoks võimalikult mugavaks ja soodsaks. Pakume terviklahendust, kus kõigi meiega koostöös sõlmitud liisinglepingutele juurde lisame koheselt ka väga headelt tingimusel kindlustuse. Samuti hoolitseme kogu perioodi jooksul kindlustuse pikendamise eest.
Meie kaudu varasid kindlustades saate osa meie suure portfelli kindlustamise eelistest. Näiteks saame pakkuda kindlustuskaitset valdkondades, kus kindlustusseltsid üksikjuhtumite kindlustamiseks pakkumist teha ei soovi. Meie joaks on oluline meie klientide rahulolu, mistõttu soovime pakkuda kõigile liisingvaradele head kindlustuskaitset ja madalat omavastutust.

Selleks, et meie klientide vara oleks ka päriselt kaitstud, oleme jaganud enda kindlustuse portfelli varaspetsiifiliselt kõrval toodud kindlustusgruppide vahel. Kui teile tundub, et teie vara ei sobi ühegi kõrval oleva gruppi alla, siis võtke meie ühendust ja oleme üsna kindlad, et suudame teile sobiliku erilahenduse kokku panna.

Samuti on kordades lihtsam kahjujuhtumite käsitlemine, kuna oleme kindlustusseltsi jaoks oluline suurklient. Kahjujuhtumite korral aitame teid kogu kindlustusega asjaajamisel.

Kindlustust pakume koostöös Gjensidige kindlustusseltsiga

Sõidukite kasko- ja liikluskindlustuse meie kindlustusportfell ei hõlma ja need poliisid sõlmib tavapäraselt klient.

Varakindlustus

 • Sisaldab laialdasema kaitsega koguriskikindlustus
 • Tootmisseadmed, töömasinad, köögitehnika, mööbel, kontoritehnika
 • Kindlustuse omavastutus 300€

Varakindlustus on parim lahendus kõigi hoone sees olevate varade kindlustamiseks ja lisatakse tervikteenuse osana liisinglepingule automaatselt, kui ei ole teisiti kokku leppinud. Nord Varaliising poolt pakutav koguriskikindlustust annab palju laiema kaitse, kui tavapärane põhiriskidega varakindlustus.

Vara koguriskikindlustusega tähendab seda, et liisinguvõtja jaoks on kaetud kõik õnnetusjuhtumid, mis toimusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha. Järgnevalt toome näited olukordadest, mis ei ole õnnetusjuhtumid ja mida kindlustus ei kompenseeri.

 • kulumaterjali (näiteks terad, puurid, lamp, aku, stants)
 • masina sisemist riket. Kui, aga sisemise rikke tagajärjel saavad kahjustada masina teised osad, siis see on kindlustusjuhtum ning kahjustada saanud osad taastatakse (va sisemise rikke põhjustaja)
 • elektroonika rikked
 • elektrikatkestusest või voolu kõikumise tagajärjel tekkinud kahjud
 • loomulikust kulumisest tekkinud kahju
 • mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel toimunud kahju
 • iluvigasid, värvikahjustusi või kriime
 • kahjusid, mis läheb garantii alla ehk mille asendamine on tootja kohustus
 • kahjusid, mille põhjustas liisinguvõtja poolse seadme kasutaja, kes tegutses joobe- või muus sarnases seisundis

Põhjalikum info välistuste, aga ka kindlustusvõtja õiguste ja kohustuste kohta on leitavkõrval olevates tingimustes. Varakindlustuse tingimusi lugedes pöörake tähelepanu punktile 2.8. milles kirjeldatakse vara koguriski kindlustuse tingimusi.

Juhime tähelepanu, et meie tava tingimustel varakindlustuse poliis ei sisalda 2.9. Elektrihäire, 2.10. Masina- ka seadmerike ja 2.11. Majandustegevuse katkemine kaitseid, mida on võimalik valida meie teiste kindlustuse gruppide alt.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht. Kolimise korral teavitage meid kindlasti aadressi muutusest.
Töövälisel ajal peab vara olema lukustatud või valvega ruumis (vastasel korral varguse kaitse ei kehti).

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui varad on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Vara kasutaja kohustused
Kindlustatud vara tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigi seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Kindlustatud seadmete asukohas tuleb järgida kindlustustingimuste ohutusnõuetes toodud  nõudeid elektrivõrgule, tuleohutusele, turvalisusele, hoiustamisele ja igapäevase kasutuse.

Elektroonika varakindlustus

 • Kõige laialdasema kaitsega varakindlustus
 • Tundlikud elektroonika seadmed ja tehnika
 • Kindlustuse omavastutus 300€

Elektroonika varakindlustus on parim lahendus tundlike või keerukate elektroonika seadmete puhul, mille sisemise rikke või väline elektripinge muutus võib oluliselt mõjutada kogu ettevõtte toimimist. Antud kindlustus pakub lisaks tavapärasele varakindlustuskaitsele kaitset ka elektrooniline rikke, sisemise purunemise, lühise, liigpinge (ala- ja ülepinge), kasutaja ettevaatamatuse või ebaõigete töövõtete korral.
Elektroonika varakindlustusega on liisinguvõtja jaoks kaetud kõik õnnetusjuhtumid, mis toimusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha. Kuigi elektroonika varakindlustus on väga laia kaitsega on ka siin kindluse alla mitte minevaid juhtumeid. Järgnevalt toome näited olukordadest, mis ei ole õnnetusjuhtumid ja mida kindlustus ei kompenseeri.

 • kulumaterjali (näiteks terad, puurid, lamp, aku, stants)
 • loomulikust kulumisest tekkinud kahju
 • mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel toimunud kahju
 • iluvigasid, värvikahjustusi või kriime
 • kahjusid, mis läheb garantii alla ehk mille asendamine on tootja kohustus
 • kahjusid, mille põhjustas liisinguvõtja poolse seadme kasutaja, kes tegutses joobe- või muus sarnases seisundis

Detailne info välistuste, õiguste ja kohustuste kohta on leitav kõrval olevatest kindlustustingimustest.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht. Kolimise korral teavitage meid kindlasti aadressi muutusest.
Töövälisel ajal peab vara olema lukustatud või valvega ruumis (vastasel korral varguse kaitse ei kehti).

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui varad on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Vara kasutaja kohustused
Kindlustatud vara tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigi seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Kindlustatud seadmete asukohas tuleb järgida kindlustustingimuste ohutusnõuetes toodud  nõudeid elektrivõrgule, tuleohutusele, turvalisusele, hoiustamisele ja igapäevase kasutuse.

 

Puidutööstuse ja kuivatite varakindlustus

 • Parim lahendus kõrge tuleriskiga varade kindlustamiseks
 • Saekaatri, puidu- ja mööblitööstuse seadmed, kuivatid
 • Omavastutus 10% kahjusummast, minimaalselt 600 €

Puidutööstused ja kuivatid on oluliselt kõrgema riskiga, kui teiste valdkondade varad, mistõttu enamus kindlustusseltse antud sektori varasid kindlustada ei soovi. Liisinglepingute puhul on varade kindlustamine alati nõutud, mistõttu oleme enda klientide jaoks kokku pannud spetsiaalse lahenduse.

Puidutöötlemise seadmetele saame pakkuda tavapärase varakindlustuse koguriski kaitset ja tingimusi. Oluline erisus on see, et kõrgendatud riskiga vara asukoht peab olema varustatud töökorras ja töövälisel ajal sisse lülitatud automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga, väljundiga litsentseeritud turvaettevõtte häirekeskusesse.

Puidutöötlemise seadmete koguriskikindlustus tähendab seda, et liisinguvõtja jaoks on kaetud kõik õnnetusjuhtumid, mis toimusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha ning mis ei ole välistusena eraldi välja toodud. Järgnevalt toome näited olukordadest, mis ei ole õnnetusjuhtumid ja mida kindlustus ei kompenseeri.

 • kulumaterjali (näiteks terad, puurid, lamp, aku, stants)
 • masina sisemist riket. Kui, aga sisemise rikke tagajärjel saavad kahjustada masina teised osad, siis see on kindlustusjuhtum ning kahjustada saanud osad taastatakse (va sisemise rikke põhjustaja)
 • elektroonika rikked
 • elektrikatkestusest või voolu kõikumise tagajärjel tekkinud kahjud
 • loomulikust kulumisest tekkinud kahju
 • mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel toimunud kahju
 • iluvigasid, värvikahjustusi või kriime
 • kahjusid, mis läheb garantii alla ehk mille asendamine on tootja kohustus

Põhjalik info välistuste, aga ka kindlustusvõtja õiguste ja kohustuste kohta on leitavkõrval olevates tingimustes. Varakindlustuse tingimusi lugedes pöörake tähelepanu punktile 2.8. milles kirjeldatakse varade koguriski kindlustuse tingimusi.
Juhime tähelepanu, et meie puidutööstuse ja kuiva kindlustus ei sisalda 2.9. Elektrihäire, 2.10. Masina- ka seadmerike ja 2.11. Majandustegevuse katkemine kaitseid.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht. Kolimise korral teavitage meid kindlasti aadressi muutusest.
Töövälisel ajal peab vara olema lukustatud või valvega ruumis (vastasel korral varguse kaitse ei kehti).
Varade asukoht peab olema varustatud tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga, väljundiga litsentseeritud turvaettevõtte häirekeskusesse.

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui varad on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Vara kasutaja kohustused

Kindlustatud vara tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigis kehtestatud tuleohutusnõudeid, seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Kindlustatud seadmete asukohas tuleb järgida kindlustustingimuste ohutusnõuetes toodud  nõudeid elektrivõrgule, tuleohutusele, turvalisusele, hoiustamisele ja igapäevase kasutuse.

Meditsiini varakindlustus

 • Erinvevate võimalustega varakindlustuse lahedused
 • Ultraheli, hambaravitool, 3D röntgen, autoklaav
 • Kindlustuse omavastutus 300€

Kliiniku sisustuse kindlustamisel võib osutuda kõige kasulikumaks lahenduseks mitme kindlustuse komplekteerima, mida saame tänu enda suure kindlustusportfelli erinevatele alagruppidele teile pakkuda. Nõustame enda kliente, et tagada kliiniku erinevate varade kindlustamisel kõige parema hinna ja kaitse tasakaal.

Näiteks mööbli ja sisustuse puhul soovitame kasutada laia kaitsega koguriski kindlustust, kuid välistele mõjudele väga tundlike masinate puhul soovitame lisaks võtta elektroonika kaitsega kindlustus.

Mõlemal juhul on kliiniku jaoks kaetud kõik õnnetusjuhtumid, mis toimusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha ning mis ei ole toodud välistusena.
Elektroonika varakindlustus katab lisaks ka sisemise rikke või väline elektripinge muutusest tulenevad kahjud. Samuti on elektoonika lisakaitse puhul kaetud juhtumid, mis on tingitud kasutaja ettevaatamatuse või ebaõigete töövõtete kasutamisest.

Detailne info välistuste, õiguste ja kohustuste kohta on leitav kõrval olevatest kindlustustingimustest.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht. Kolimise korral teavitage meid kindlasti aadressi muutusest.
Töövälisel ajal peab vara olema lukustatud või valvega ruumis (vastasel korral varguse kaitse ei kehti).

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui varad on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Vara kasutaja kohustused
Kindlustatud vara tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigi seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Kindlustatud seadmete asukohas tuleb järgida kindlustustingimuste ohutusnõuetes toodud nõudeid elektrivõrgule, tuleohutusele, turvalisusele, hoiustamisele ja igapäevase kasutuse.

Nutiseadmete kindlustus

 • Kindlustuspiirkond kogu maailm (väikeste eranditega)
 • Telefon, sülearvuti, tahvel, nutikell
 • Kindlustuse omavastutus 50€

Sülearvutid, mobiiltelefonid ja muud kaasas kantavad nutiseadmed on iga ettevõtte jaoks olulised töövahendid. Arvuti või telefoni hävimine võib ettevõtte infovahetuse ja töö tegemise korralikult segamini lüüa, mistõttu on oluline töövahendid võimalikult kiirelt taastada.

Pakume enda klientidele spetsiaalset nutiseadmete kindlustust, mis on varakindlustusest oluliselt laiema kaitsega ja väiksema omavastutusega.  Kindlustus kehtib kogu liisingperioodi jooksul, olenemata liisingperioodi pikkusest.

On tavapärane, et ettevõtte töötajad liiguvad koos ettevõtte varaga erinevates riikides üle maailma, mistõttu katab nutiseamete kindlustus teie varaga juhtunud õnnetused kogu maailmas (välja arvatud Venemaa, Valgevene ja Ukraina). Erandina ei kehti kindlustus ajal, mil seadmeid transporditakse õhu- või veesõidukitega.

Statistika näitab, et levinumad nutiseadmetega juhtunud õnnetused on kukkumised ja veekahjud, mis kõik on meie kindlustusega kaetud. Lisaks eelnevale katab nutiseadmete kindlustus ka sisemised rikked, lühisest või voolu kõikumisest (ala- ja ülepinge) tekkinud rikked.

Järgmine suurem grupp juhtumeid on röövimised ja vargused. Need on kindlustusega kaetud, kuid siin peab silmas pidama, et seadet tuleb heaperemehelikult hoida ja turvaliselt hoiustada.  Varguse kahju kompenseeritakse vaid juhul, kui seadet ei ole jäetud järelvalveta. Kui te liigute autoga ja on vajadus enda arvuti või telefon autosse jätta, siis kindlustus kehtib juhul kui seade on pandud sõiduki pakiruumi ning sõidukil on aktiveeritud alarmsüsteem.

Nord Varaliising teeb koostööd suuremate IT tehnika müüjate ja remontijatega, et nutiseadme kahjustumise või varguse korral taastada oma klientide jaoks võimalikult kiirelt endine olukord.

Põllu- ja töömasina kindlustus

 • Parim lahendus liikuvatele ehitus- ja põllutöömasinate
 • Traktor, põllutöö haage, miniekskavaator, laadur
 • Sisaldab teeliikluses juhtunud õnnetuste kaitset
 • Omavastutus valikud 300€, 600€ või 1200€, täishävingu korral 10% kahjust

Masinakindlustus on parim lahendus kõigi liikuvate ja välitingimustes töötavate töömasinate kindlustamiseks. Siia alla kuuluvad ise liikuvad masinad või järel veetavad haaked, mille peamine töökoht on ehitusobjektil, heinamaal, põllul või ettevõtte territooriumil.

Masinakindlustusega on liisinguvõtja jaoks on kaetud kõik masina õnnetusjuhtumid, mis toimusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha ning mis ei ole välistusena kindlustustingimustes välja toodud.

Järgnevalt toome välja peamised välistused, mida koguriskiga ei hüvitata. Detailne info kõrval olevates tingimustes.

 • kulumaterjali (näiteks terad, puurid, lamp, aku, stants)
 • masina sisemist riket, kui aga sisemise rikke tagajärjel saavad kahjustada masina teised osad, siis see on kindlustusjuhtum ning kahjustada saanud osad taastatakse (va sisemise rikke põhjustaja)
 • loomulikust kulumisest tekkinud kahju
 • mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel toimunud kahju
 • iluvigasid, värvikahjustusi või kriime
 • kahjusid, mis läheb garantii alla ehk mille asendamine on tootja kohustus
 • kahjusid, mis hüvitatakse liikluskindlustuse alt
 • kahjusid, mis on seotud kindlustusvõtja joobe- või muus sarnases seisundis tegutsemisega
 • kahjusid, mille põhjustas juht, kellel puudus vastava sõiduki juhtimisõigus

Nord Varaliisingu poliis sisaldab masinakindlustuse põhikaitseid. Lisakulu (3.2) või Sisemise rikke (3.3) lisakaitse käesoleva poliisiga kaetud ei ole, kuid saame need teie soovi korral lisada.

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui masin(ad) on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks Eesti Vabariik ja masinate peamiseks hoiustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht.
Kindlustatud masinat ja lisaseadmeid hoiusta töövälisel ajal kinnisel territooriumil, taluhoovis või lukustatud hoones. Masina juurest lahkudes tuleb sulgeda ja lukusta töömasina uksed.

Masina kasutaja kohustused
Kindlustatud masinat tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigi seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Teeliikluses osalevatele masinatele kohustuslik liikluskindlustus tuleb lisaks sõlmida masina kasutaja poolt.

Kahju kompenseerimine
Kahju juhtumi korral on kolm võimalust kompenseerimiseks-  eseme taastamine, asendamine samaväärsega või rahaline hüvitis. Rahaline hüvitis makstakse kindlustuslepingus määratud soodustatud isikule. Milline on kõige otstarbekam lahendus lepitakse kokku kliendi, liisingu ja kindlustuse koostööl.
Väljamakstavast summast arvestatakse maha omavastutus vastavalt lepingus toodu tingimustele.

Meie poliisiga on kaetud vara taassoetamisväärtus või turuväärtus. Mis tähendab, et kui kahjustada saab kuni 5 aastat vanade masin siis asendatakse kannatada saanud osad uute samaväärse osadega. Üle viie aasta vanustel masinalte puhul kasutatakse sama kulumise astmega varuosade olemasolul kasutatud varuosi, nende puudumisel uusi.

Metsamasinate kindlustus

 • Parim lahendus metsamasinatele
 • Metsaveo traktor, harvester, puiduhakkur
 • Omavastutus 1200€, täishävingu korral 10% kahjust
 • Sisaldab teeliikluses juhtunud õnnetuste kaitset

Metsamasina kindlustus on parim lahendus kõigi välitingimustes töötavate metsa- ja puidutöötlemise masinate kindlustamiseks. Siia alla kuuluvad metsa langetamise, töötlemise ja metsa väljaveo masinad. Metsa- ja puidutöötlemise masinad on muudest töömasinatest kõrgema riski tasemega, mistõttu osas kindlustusseltsid neid kindlustada ei soovi või teevad seda kasutaja jaoks väga kõrge omavastutusega. Oleme kindlad, et meie lahendus on üks turu parimaid.

Metsamasinate kindlustusega on liisinguvõtja jaoks on kaetud kõik töömasinaga toimunud õnnetusjuhtumid, mis juhtusid ootamatult ja nendest tingitud kahju ei saanud ette näha ning mis ei ole välistusena kindlustustingimustes välja toodud.

Järgnevalt toome välja peamised välistused, mida koguriskiga ei hüvitata. Detailne info kõrval olevates tingimustes.

 • kulumaterjali (näiteks terad, puurid, pirnid, aku)
 • masina sisemist riket, kui aga sisemise rikke tagajärjel saavad kahjustada masina teised osad, siis see on kindlustusjuhtum ning kahjustada saanud osad taastatakse (va sisemise rikke põhjustaja)
 • loomulikust kulumisest tekkinud kahju
 • mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel toimunud kahju
 • iluvigasid, värvikahjustusi või kriime
 • kahjusid, mis läheb garantii alla ehk mille asendamine on tootja kohustus
 • kahjusid, mis hüvitatakse liikluskindlustuse alt
 • kahjusid, mis on seotud kindlustusvõtja joobe- või muus sarnases seisundis tegutsemisega
 • kahjusid, mille põhjustas juht, kellel puudus vastava sõiduki juhtimisõigus
 • vees või märgalal toimunud kahju

Nord Varaliisingu poliis sisaldab masinakindlustuse põhikaitseid. Lisakulu (3.2) või Sisemise rikke (3.3) lisakaitse käesoleva poliisiga kaetud ei ole, kuid saame need teie soovi korral lisada.

Kindlustussumma
Kindlustussumma on varade maksumus liisinglepingus. See on ka maksimaalne summa, mida kindlustusjuhtumi korral kompenseeritakse.
Informeerige Nord Varaliisingut, kui masin(ad) on soetatud tavapärasest oluliselt suurema soodustusega või liisinglepinguga kaetakse ainult osa seadme tegelikust maksumusest. Sellisel juhul suurendame poliisis kindlustatava vara väärtust, et vältida alakindlustust.

Kindlustuskoht
Meie poliisi puhul on kindlustuskohaks Eesti Vabariik ja masinate peamiseks hoiustuskohaks liisinglepingus märgitud varade asukoht.
Kindlustatud masinat ja lisaseadmeid hoiusta töövälisel ajal kinnisel territooriumil, taluhoovis või lukustatud hoones. Metsamasinate puhul aktsepteerime ka lahendust, kus töövälisel ajal ei tooda masinat metsas välja, vaid luuakse metsa turvaline ala kas mehitatud või elektroonilise perimeetervalvega väljundiga turvaettevõttesse. Samuti peaks seade olema varustatud GPS jälgimise seadmega.

Masina kasutaja kohustused
Kindlustatud masinat tuleb regulaarselt hooldada ja selle kasutamisel järgida Eesti Vabariigi seaduseid ning üldiseid ohutusnõudeid.
Masinat tuleb töövälisel ajal hoiustada nõuetekohaselt. Masina juurest lahkudes tuleb sulgeda ja lukusta töömasina uksed.
Teeliikluses osalevatele masinatele kohustuslik liikluskindlustus tuleb lisaks sõlmida masina kasutaja poolt.

Kahju kompenseerimine
Kahju juhtumi korral on kolm võimalust kompenseerimiseks-  eseme taastamine, asendamine samaväärsega või rahaline hüvitis. Rahaline hüvitis makstakse kindlustuslepingus määratud soodustatud isikule. Milline on kõige otstarbekam lahendus lepitakse kokku kliendi, liisingu ja kindlustuse koostööl.
Väljamakstavast summast arvestatakse maha omavastutus vastavalt lepingus toodu tingimustele.

Meie poliisiga on kaetud vara taassoetamisväärtus või turuväärtus. Mis tähendab, et kui kahjustada saab kuni 5 aastat vanade masin siis asendatakse kannatada saanud osad uute samaväärse osadega. Üle viie aasta vanustel masinalte puhul kasutatakse sama kulumise astmega varuosade olemasolul kasutatud varuosi, nende puudumisel uusi.

Kahjujuhtum ja kompenseerimine

 • Nord Varaliising esindab klienti kindlustuses
 • Avatud info vahetust

Kahju kompenseerimine

Liisingvaraga toimunud kahjujuhtumi korral on kolm võimalust kompenseerimiseks- eseme taastamine, asendamine samaväärsega või rahaline hüvitis. Rahaline hüvitis makstakse tavapäraselt kindlustuslepingus määratud soodustatud isikule, kes tasub remondiarved või täishävingu korral katab kindlustuse summast liisingu jäägi. Milline on kõige otstarbekam lahendus lepitakse kokku kliendi, liisingu ja kindlustuse koostööl.

Väljamakstavast summast arvestatakse alati maha omavastutuse osa, mille kompenseerib liisinguvõtja.

Kahjujuhtumi toimumisel tegutse järgnevalt

 •  tee vajalikud toimingud, et kahju oleks minimaalne, kuid ära hakka ise masinat remontima või taastama.
 •  teavita politseid, kui kahtlustad kolmanda isiku tahtliku tegutsemist
 •  teavita päästeametit, kui tegemist on tulekahju või lõhkeainega
 •  tee esimesel võimalusel kahjustada saanud masinast ja õnnetuskohast (kui see annab olulist lisainfot) fotod
 •  teavita esimesel võimalusel Nord Varaliisingut. Teavituse saad teha all olevalt vormilt või e-kirja teel edastades juhtunu lühikirjeldus ja toimumise aja kohta info (hea kui lisad ka fotod) meie e-posti aadressile info@varaliising.ee
 • seejärel anname sulle vajalikud juhtöörid edasiseks tegutsemiseks ja hoiame kursis juhtumi menetlemise protsessiga

Kindlustust pakume koostöös Gjensidige kindlustusseltsiga

Võta ühendust

Helista +372 555 90454 või kasuta kontaktivormi meiega ühenduse võtmiseks. Vastame Sulle juba õige pea ning leiame soovidele/küsimustele lahenduse.

Tõnis Ustal

Tõnis Ustal

Müügijuht

+372 555 90454

Aadress: M16 Ärimaja – Meistri 16, Tallinn

Tee kontorisse

Täname! Sinu sõnum on edukalt edastatud.
Viga! Sõnumi edastamine ebaõnnestus.