Uuenesid kindlustuse üldtingimused

Alates septembrist uuenesid meie liisinglepingute osaks olevad kindlustuse üldtingimused.

 

Sisulise poole pealt on tingimused samad. Uuenduse eesmärk oli muuta sõnastused lihtsamaks ning paremini mõistetavaks.

Kui teie liisingleping sisaldab Nord VKliendidaraliisingu poolset kindlustust, siis palume teil allolevate tingimustega tutvuda ning tutvustada neid tingimusi ka seadmete kasutajatele.

Kindlustus hüvitab kindlustatud eseme kahjustumisest või hävimisest äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahju, kui vastav sündmus või kahju ei ole kindlustuslepingus välistatud. Välistuste ja tingimustega saate tutvuda allolevates kindlustustingimustes.

 

Koguriski kindlustus

Hoonesisene varakindlustus seadmetele, tehnikale ja mööblile.

 • Omavastutus 300€ (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Mööbli- ja puidutööstuse seadmete, kuivatite omavastutus on 10% kahjusummast, minimaalselt 1 200 € iga kindlustusjuhtumi kohta

EK101-2016 Gjensidige Ettevõtte varakindlustuse tingimused

Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018_EST

Varakindlustuse eritingimused

 1. Igapäevases töökorralduses järgida Eesti Vabariigis kehtivaid tuleohutusnõudeid.
 2. Puidutöötlemisseadmete kindlustamisel peab kindlustuskoht olema varustatud töökorras ja töövälisel ajal sisselülitatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, väljundiga litsenseeritud turvaettevõtte häirekeskusesse.
 3. Varguse kindlustuskaitse kehtib tingimusel, et kindlustatud vara paikneb lukustatud ruumis või valvega territooriumil (elektrooniline või füüsiline valve).

Masinakindlustus

Masinakindlustus on liikuvale tehnikale , mida kasutatakse kas hoone sees või väljas (tõstukid, traktorid, haaked, jm)

 • Masinakindlustuse omavastutus põllu-, talu- ja laomasinatele on 600€, täishävingu korral 10% kahjust
 • Metsatehnika ja kombainide omavastutus on 1 000€, täishävingu korral 10% kahjust.

Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018_EST

MSK101 2017 Gjensidige Masina ja seadme kindlustuse tingimused EST

Masinakindlustuse eritingimused

Kindlustus katab masinate ja -seadmete transportimisel või nende ümberpaiknemisel kindlustuskoha piires (k.a tänavaliiklus) tekkinud kahjud. Hüvitamisele kuuluvad kahjud, mis on põhjustatud tulest, õleujutusest, kokkupõrkest, transpordivahendi ümberminemisest, vargusest, murdvargusest, kolmandate isikute kuritahtlikust tegutsemisest, samuti masinate peale- ja mahalaadimisel tekkinud kahjud.

Kahju hüvitamise eelduseks on, et:

 1. kahju on toimunud kindlustuslepingus piiritletud kindlustuskohas
 2. enne transpordivahendile laadimist on masinad ja seadmed kahjustamata;
 3. transport toimub mööda maanteed, raudteed või veeteed.

Kahjuhüvitis makstakse ainult kindlustusvõtja poolt kindlustatud masinate ja seadmete kahjustumise korral ülalnimetatud põhjustel. Hüvitise suurus ei ületa poliisis märgitud kindlustussummat.

Täiendavad välistused, mida kindlustusandja ei hüvita:

 1. poleeritud ja värvitud pindadele tekitatud kriimustusi, mõlke, plekke vms;
 2. masinate ja seadmete konfiskeerimisest, arestimisest või lepingu ja kohustuste rikkumisest ja katkestamisest tingitud kahjusid;
 3. juhuslikel ladustamisplatsidel tekkinud kahjustusi (kui pole kokku lepitud).

Küsimused

Kui soovite täpsemat infot või teil on küsimusi enda lepingu kindlustustingimuste kohta siis võtke meiega ühendust e-posti aadressile info@varaliising.ee või telefonil 52 03022.

Võta ühendust

Helista +372 555 90454 või kasuta kontaktivormi meiega ühenduse võtmiseks. Vastame Sulle juba õige pea ning leiame soovidele/küsimustele lahenduse.

Tõnis Ustal

Tõnis Ustal

Müügijuht

+372 555 90454

Aadress: M16 Ärimaja – Meistri 16, Tallinn

Tee kontorisse

Täname! Sinu sõnum on edukalt edastatud.
Viga! Sõnumi edastamine ebaõnnestus.