Kuidas nappide vahenditega kooli sisustada?

Jõelähtme vald renoveeris täielikult Loo Keskkooli. Sisustamist alustades selgus aga, et vallal on võimalik planeeritud 200 000 € asemel kasutada kooli möbleerimiseks ainult 60 000 €. Vald ja kool asusid lahendusi otsima, et värskelt renoveeritud hoonet ei peaks sisustama vana ja amortiseerunud mööbliga.

Arutanud direktoriga tekkinud olukorda, pakkusime koolile välja võimaluse kasutada sisustuse soetamiseks kasutusrendil põhinevat liisingut. Mis võimaldas vallal jagada vajalikud kulutused 5 eelarveaasta vahel. Seega kasutasime valla jooksva aasta eelarvest olemasolevast 60 000 eurost ära ainult 36 000 eurot ja vallal jäi 24 000 eurot üle veel muudeks hädapärasteks kulutusteks.

Lisaks korraldas vald kooli sisustamiseks, mitte ostu- vaid rendihanke, kus pandi rendipakkuja ülesandeks hankida ka kogu vajaminev vara. Sellist skeemi kasutades oli võimalik meie kui hulgiostja kontakte kasutades soetada igalt tarnijalt just nende parima kvaliteedi ja hinnasuhtega tooteid (see tähendab hulgihindu ka väikestele kogustele). Lõpptulemus oli vallale esialgselt planeeritud hinnast üle 32 000 € soodsam. Oleks vallal olnud kohe raha kogu sisustuse välja ostmiseks, oleksid nad kulutanud selleks üle 32 000 euro rohkem, kui nüüd nad kulutavad 5 aasta jooksul koos intressi ja vara kindlustamisega.

Lisaväärtusena raha säästmisele oleme aidanud koolidel koostada sisustuse kaardistust, mis annab ideaalse ülevaate koolis olemasolevast sisustuse seisukorrast ning puuduvast ja väljavahetamist vajavast sisustusest. Antud dokument on kui arengukava või eelarve koolile järgnevaks 5 aastaks, kus on  näha kõik vajaminev vara koos hindadega ning kulutused on jagatud prioriteetide kaupa järgnevate aastate vahel.

Kooli sisustus on täpselt samasugune, ajas väärtust kaotav vara nagu näiteks autod, mida on mõistlikum soetada liisinguga, mitte panna valla raha sisustuse alla kinni. Vara hankimisel meie kui hulgiostja teenuseid kasutades, on rahaline võit garanteeritud.

Võta ühendust

Helista +372 555 90454 või kasuta kontaktivormi meiega ühenduse võtmiseks. Vastame Sulle juba õige pea ning leiame soovidele/küsimustele lahenduse.

Tõnis Ustal

Tõnis Ustal

Müügijuht

+372 555 90454

Aadress: M16 Ärimaja – Meistri 16, Tallinn

Tee kontorisse

Täname! Sinu sõnum on edukalt edastatud.
Viga! Sõnumi edastamine ebaõnnestus.